επικοινωνια

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

28ης Οκτωβρίου 49.  136 73 – Αχαρνές

Αθήνα

Τηλ / Φαξ: +30 210 2449650 // info@functional-foods.gr

UK Sales Agent:

Eriskay O2 PR

Sailmakers Court, William Morris Way,

London SW6 2UX

Esra Dillon +44(0) 79 5696 5760

Fax: (1800) 765-4321

Email: info@eriskay02.com